Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

49/1993 Sb. znění účinné od 1. 1. 2007 do 31. 8. 2010
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 221/2010 Sb.

1.9.2010

zrušeno

vyhláškou č. 558/2006 Sb.

1.1.2007

vyhláškou č. 219/2006 Sb.

15.6.2006

Více...

49

 

VYHLÁŠKA

ministerstva zdravotnictví České republiky

ze dne 21. prosince 1992

o technických a věcných požadavcích na vybavení

zdravotnických zařízení

 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky stanoví podle § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 548/1991 Sb. (úplné znění s působností pro Českou republiku č. 86/1992 Sb․), a podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona České národní rady č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních:

§ 1

(1)

Technické a věcné požadavky na vybavení zdravotnických zařízení ambulantní péče, zdravotnických zařízení lékárenské péče, zdravotnické záchranné služby a dopravy nemocných a raněných jsou uvedeny v příloze, která je součástí této vyhlášky.

(2)

Technické a věcné požadavky na vybavení ostatních zdravotnických zařízení jsou uvedeny v typizačních směrnicích. 1

§ 2

Zrušuje se vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 208/1992 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

MUDr. Lom v. r.

Příloha

TECHNICKÉ A VĚCNÉ POŽADAVKY NA VYBAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Čl. II vyhlášky č. 558/2006 Sb.1.1.2007


Poznámky pod čarou:

§ 70 odst. 1 písm. e) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu (úplné znění s působností pro Českou republiku č. 86/1992 Sb.).

§ 138 odst. 1 vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Poznámky pod čarou:
1

§ 70 odst. 1 písm. e) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu (úplné znění s působností pro Českou republiku č. 86/1992 Sb.).

§ 138 odst. 1 vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.