Zdanění církevních restitucí (Ústavní soud)

29. 1. 2020|

NVznikl-li již určitému subjektu individualizovaný nárok na konkrétní plnění ze strany státu, nelze do něj svévolně zasahovat, bez ohledu na to, zda tak zákonodárce učiní přímo, nebo dodatečným stanovením daňové povinnosti, jež se od přímého snížení liší pouze svým označením; jinak zákonodárce porušuje princip právní jistoty a legitimního očekávání. Číst celý judikát

Ochrana důvěry ve veřejné knihy (Nejvyšší soud ČSR)

11. 12. 2019|

Ochranu důvěry ve veřejné knihy lze přiznat jen tomu, kdo o mimoknihovním cizím věcném právu nenabyl vědomosti, ač při nabytí nemovitosti zachoval onu péči a obezřetnost, kterou dle okolností případu bylo třeba vynaložit. Michal Králík a Petr Lavický již tradičně komentují použitelnost citovaného závěru pro rekodifikované soukromé právo. Číst celý judikát

Žalobní typy ve správním soudnictví a poučovací povinnost soudu (Ústavní soud)

11. 12. 2019|

Před odmítnutím správní žaloby pro špatnou volbu žalobního typu je povinností soudu poučit stěžovatele, že hodlá vycházet z jiného právního posouzení věci, a nabídnout mu příležitost účinně argumentovat ve vztahu k otázkám, na jejichž řešení bude případné odmítnutí žaloby spočívat. Opačný postup je porušením práva žalobce na přístup k soudu garantovaného v čl. 36 […]