Nový občanský zákoník by mohl začít platit

17. 4. 2009|

Legislativní rada vlády rozhodla na svém 50. zasedání, které se konalo od 7. do 9. 4. v Kroměříži, že doporučí vládě přijetí návrhu nového občanského zákoníku. Tímto rozhodnutím umožnila, aby zákoník mohl za tři roky začít platit. Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online

Ministerstvo spravedlnosti předložilo vládě návrh nového občanského zákoníku

16. 1. 2009|

Ministerstvo spravedlnosti předložilo vládě návrh občanského zákoníku, a plní tak klíčový úkol v soukromoprávní oblasti. Nový občanský zákoník tvoří spolu s novým zákonem o obchodních společnostech a družstvech a zákonem o mezinárodním právu soukromém rekodifikaci soukromého práva v České republice. Jde o zcela novou normu, která je hodnotovým odrazem dnešní moderní demokratické společnosti. Jeho východiskem je především ochrana člověka, nikoli státu, a zároveň větší svoboda jednotlivce při utváření vlastního právního postavení. […]