Poslanci schválili návrh novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu

21. 5. 2009|

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR v minulých dnech ve třetím čtení schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Cílem návrhu je transponování několika směrnic ES, které se vztahují k poskytování finančních služeb do českého právního řádu a tím dosažení sjednocení české právní úpravy s právní úpravou ostatních členských států Evropské unie.  […]

Sněmovna projednala návrh novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu

7. 4. 2009|

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR v minulých dnech v prvním čtení schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Návrh transponuje do českého právního řádu několik směrnic ES, které se vztahují k poskytování finančních služeb. Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online