Zemědělci nebudou platit vyšší daň z půdy

10. 12. 2008|

Návrh novely zákona o dani z nemovitostí, který osvobozuje od zvýšení daně ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty v celém území obce, uspěl dne 4. 12. ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. […]