Ministr spravedlnosti představil justiční priority českého předsednictví v Evropském parlamentu

26. 1. 2009|

 Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil v minulých dnech přednesl priority českého předsednictví v oblasti justice ve Výboru Evropského parlamentu pro právní záležitosti. „Hlavní poselství našeho programu pro české předsednictví je efektivnější soudní řízení a více právní jistoty pro občany,“ uvedl Jiří Pospíšil.

Ministerstvo spravedlnosti zahájilo projekt „justice4u"

25. 11. 2008|

 Ministerstvo spravedlnosti ČR zahájilo nový projekt s názvem „justice4u“. Jedná se o vzdělávací projekt zaměřený na studenty středních škol. Projekt nazvaný „justice4u“ si klade za cíl zvýšit u mladých lidí právní povědomí, vysvětlit význam pravidel a zákonů pro fungování společnosti. Zároveň by soutěž měla pomoci získat informace o tom, jak mladí lidé nahlížejí na oblast justice. Partnerem soutěže je Obec spisovatelů. […]

Státy Visegrádské čtyřky si vyměnily zkušenosti z oblasti eJustice

21. 11. 2008|

Ministerstvo spravedlnosti ČR v minulých dnech publikovalo na svých internetových stránkách tiskovou zprávu pojednávající o setkání zástupců Visegrádské skupiny, kde došlo k výměně informací a názorů v oblasti eJustice. Setkání neslo podtitul „Cesta k otevřené komunikaci veřejnosti s justicí“. Cílem konference byla především výměna zkušeností se systémy eJustice a eGovernment v jednotlivých zemích Visegrádu. Jejich zástupci zhodnotili proces elektronizace justice ve svých zemích a avizovali, jaké novinky chystají do budoucna.

[…]