Vláda schválila novelu zákona o občanských průkazech

20. 1. 2009|

Cílem schválené novely, předložené ministrem vnitra, je umožnit vydávání občanských průkazů s novými funkcionalitami. Tyto občanské průkazy bude možné použít pro elektronickou komunikaci se základními registry a dalšími informačními systémy veřejné správy. Předpokládané zahájení vydávání eOP ve zkušebním provozu by mělo proběhnout k 1. červenci 2010. […]