Ministerstvo financí zveřejnilo Zprávu o vývoji finančního trhu

11. 6. 2009|

 Ministerstvo financí dne 4.6. zveřejnilo Zprávu o vývoji finančního trhu v roce 2008 (dále jen „Zpráva“). Analytická zpráva shrnuje nejdůležitější události uplynulého pololetí a nástin budoucích trendů v jednotlivých segmentech finančního trhu. Do Zprávy jsou vzhledem k jejich významu pro finanční trh zařazena dvě aktuální témata, finanční a hospodářská krize a předsednictví ČR v radě EU, která svým obsahem přesahují do roku 2009. […]