Ministerstvo pro místní rozvoj chystá navýšení správních poplatků

12. 8. 2009|

 Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje v souvislosti s „velkou“ novelou stavebního zákona i změnu zákona č. 634/ 2004 Sb., o správních poplatcích. Ty by měly být nově navýšeny. Sazby správních poplatků se totiž pro oblast územního rozhodování a povolování staveb téměř nezměnily od roku 1992 a až na malé výjimky se vztahují k úkonům, které vykonávaly stavební úřady podle předchozího stavebního zákona, který byl zrušen zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), účinným od 1. 1. 2007. […]