Ministerstvo vnitra vyhlásilo výsledky soutěže o Úřad roku „Půl na půl"

8. 9. 2009|

Od roku 2007 organizuje Ministerstvo vnitra ČR ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Gender Studies soutěž Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem. Cílem soutěže je monitoring situace v zavádění principů rovnosti žen a mužů na úřadech veřejné správy v České republice, zvýšení citlivosti úřadů k této problematice a podpora zavedení principů […]