Globalizační fond pomůže mírnit dopady krize

20. 4. 2009|

Evropská unie získá další nástroj, který jí pomůže zmírnit dopady hospodářské krize. České předsednictví dovedlo členské státy EU a Evropský parlament k dohodě na nových podmínkách, za nichž propuštění zaměstnanci dosáhnou na pomoc z tzv. Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF). Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online

Ministr vnitra Ivan Langer představil na Radě EU české priority Ministerstva vnitra pro předsednictví v Radě EU

4. 12. 2008|

 V minulých dnech se uskutečnilo pravidelné zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci v Bruselu, kterého se zúčastnil za Českou republiku ministr vnitra Ivan Langer. Ministr vnitra poděkoval francouzskému předsednictví a představil priority Ministerstva vnitra v rámci nadcházejícího českého předsednictví. Mezi hlavní priority patří především využívání moderních technologií pro bezpečnost a bezpečné využívání moderních technologií, mezinárodní ochrana dětí a boj proti drogám. […]

Česká republika představila nové priority předsednictví v Radě EU v oblasti evropských fondů

2. 12. 2008|

V  rámci posledního dne jednání konference ministrů evropských zemí zodpovědných za regionální rozvoj představil 1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek nové priority ČR v oblasti finanční podpory z evropských fondů. […]

Spuštění Evropské digitální knihovny „Europeana"

2. 12. 2008|

 Ministr kultury Václav Jehlička se v minulých dnech v knihovně Královského paláce v Bruselu zúčastnil slavnostního otevření projektu evropské digitální knihovny Europeana. Tento projekt je výsledkem několikaleté iniciativy Evropské komise a členských států EU koordinovat digitalizaci tzv. kulturního obsahu, tedy materiálu uchovávaného v knihovnách, muzeích, archivech, a to nejen písemností, ale i muzejních objektů či audiovizuálních děl. […]

Ministerstvo spravedlnosti ke Skupině pro budoucnost v oblasti spravedlnosti

1. 12. 2008|

Ministerstvo spravedlnosti v minulých  dnech na svých internetových stránkách publikovalo tiskovou zprávu, ve které uvádí, že Evropská unie připravuje vytýčení priorit pro svou činnost v oblasti spravedlnosti v období 2010 až 2014. Dle ministerstva bylo mnoho z Haagského programu již dosaženo, ale mnoho je stále ještě třeba vykonat. Ministři spravedlnosti evropských zemích v rámci svého setkání poradní skupiny na vysoké úrovni pro budoucí evropskou politiku v oblasti spravedlnosti definovali své představy budoucnosti v této oblasti. […]