Ministerstvo školství k návrhu reformy terciárního vzdělávání předloženým UK

2. 6. 2009|

Ministerstvo školství v minulých dnech publikovalo tiskovou zprávu, ve které se vyjadřuje k návrhu reformy terciárního vzdělávání podané Univerzitou Karlovou. Ministerstvo v rámci tiskové zprávě uvádí, že vítá další vývoj debaty o reformě terciárního vzdělávání, kterou považuje za jeden z hlavních úkolů v následujících letech. Významnou součástí této diskuse jsou i reformní návrhy vypracované na půdě Univerzity Karlovy […]

Reforma vysokého školství kritizována z několika stran

9. 3. 2009|

Bílá kniha terciárního vzdělávání, vypracovaná ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako výchozí dokument pro reformu českého vysokého školství, byla v posledních dnech napadena z několika stran. Nejprve se proti ní postavil Akademický senát ČVUT, následně také Akademický senát Katolické teologické fakulty UK, který svým prohlášením podpořil také kardinál Miroslav Vlk.  Pro úplné znění zprávy je třeba se […]

Vláda schválila Bílou knihu terciárního vzdělávání

3. 2. 2009|

Vláda ČR v minulých dnech schválila Bílou knihu terciárního vzdělávání. Tento strategický dokument představuje analýzu současné situace vysokých škol a návrhy možných řešení. „Je to vize založená na reflexi současného postavení České republiky a dynamiky, s jakou k terciárnímu sektoru přistupují vyspělé státy,“ říká předkladatel Bílé knihy, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška.