Bílá kniha terciárního vzdělávání, vypracovaná ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako výchozí dokument pro reformu českého vysokého školství, byla v posledních dnech napadena z několika stran. Nejprve se proti ní postavil Akademický senát ČVUT, následně také Akademický senát Katolické teologické fakulty UK, který svým prohlášením podpořil také kardinál Miroslav Vlk.  Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online