Poslanci schválili návrh zákona o pojišťovnictví

30. 6. 2009|

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila ve třetím čtení dne 19. 6. na své 59. schůzi vládní návrh zákona o pojišťovnictví a doprovodný zákon. Cílem zákona je transponovat do českého právního řádu poslední evropskou úpravu této oblasti danou směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/68/ES. […]

Poslanci v prvním čtení schválili návrh zákona o pojišťovnictví

6. 4. 2009|

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR v minulých dnech v prvním čtení schválila vládní návrh zákona o pojišťovnictví.  Schválený návrh zákona je nezbytný z hlediska členství České republiky v EU a jeho zásadním cílem je transponovat do našeho právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/68/ES o zajištění a o změně směrnic Rady 73/239/EHS, 92/49/EHS, jakož i směrnic 98/78/ES a 2002/83/ES. […]