Prvním čtením v Poslanecké sněmovně prošel návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti.

Dne 6. 2. 2013 proběhlo první čtení vládního návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti. Cílem návrhu je dosáhnout zdravých a dlouhodobě udržitelných veřejných financí České republiky.

Návrh upravuje jednotlivé kroky v závislosti na poměru výše veřejného dluhu a hrubého domácího produktu.
–    Vláda a Parlament vykonávají svou činnost tak, aby výše veřejného dluhu nepřekročila hodnotu 60 % hrubého domácího produktu.
–    Činí-li výše zadlužení nejméně 40 % a zároveň je nižší než 48 % hrubého domácího produktu, bude Poslanecká sněmovna schvalovat vládou navržená opatření ke snížení zadlužení.
–    Činí-li výše zadlužení nejméně 48 %, vláda předloží Poslanecké sněmovně návrh vyrovnaného nebo přebytkového státního rozpočtu a rozpočtů státních fondů a návrhy vyrovnaných rozpočtů zdravotních pojišťoven.

Zřizuje se Národní rozpočtová rada jakožto nezávislý orgán, který působí v oblasti fiskální a rozpočtové politiky, sleduje vývoj hospodaření sektoru veřejných institucí a dodržování pravidel rozpočtové odpovědnosti a hodnotí je.

Na tento ústavní zákon by měl navazovat zákon o pravidlech rozpočtové kázně, který by podle plánu legislativních prací měl být předložen vládě v dubnu 2013.

Návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru. K přijetí ústavního zákona je třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců a třípětinové většiny přítomných senátorů (čl. 39 odst. 4 Úst), proto se koaliční strany budou muset dohodnout s opozicí.