MODUL
Soutěžní právo
Literatura pro experty, kteří se pohybují v komplikované oblasti veřejných zakázek, nekalé soutěže a ochrany hospodářské soutěže.

Odpovědi na otázky jim v komentářích přináší autoři vycházející z bohatých zkušeností z praxe.

V tomto modulu naleznete:

KOMENTÁŘEKoncesní zákon (Kruták, Dvořák, Vacek)
Mediální právo (Chaloupková, Holý, Urbánek)
Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku (Ondrejová)
Právo proti nekalé soutěži (Munková)
Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže (Kindl, Pavelka, Hubková)
Zákon o ochraně hospodářské soutěže (Kindl, Munková)
Zákon o ochraně hospodářské soutěže (Petr, Dostal)
Zákon o registru smluv (Bouda, Fadrný, Franc, Mazel)
Zákon o veřejných zakázkách (Jurčík)
Zákon o významné tržní síle a nekalých obchodních praktikách při prodeji zemědělských a potravinářských produktů (Kindl, Koudelka, Holásek)
Zákon o zadávání veřejných zakázek (Krč, Vaněček)
Zákon o zadávání veřejných zakázek (Šebesta, Novotný, Machurek, Dvořák a kol.)

KNIHYKoncept soutěžitele v českém a unijním právu (Petr, Zorková)
Rozhodnutí ve věcech obchodní firmy a nekalé soutěže II. díl (Macek)
Smluvní vztahy ve veřejných zakázkách a jejich změny (Dvořák)
Veřejné podpory v soutěžním právu EU (Janků, Mikušová)
Veřejné zakázky (Balýová)
Veřejné zakázky a koncese (Jurčík)
Zadávání veřejných zakázek na IT. Vybrané povinnosti zadavatele (Jelínek)
Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (Surý)