MODUL
Správní a ústavní

S modulem Beck-online Správní a ústavní právo máte rychlý a pohodlný přístup k relevantním dokumentům díky přímým odkazům. Z jednotlivých odstavců komentáře se za pomoci jediného kliknutí myší dostanete k příslušné judikatuře a dalším pramenům.

V tomto modulu naleznete:

KOMENTÁŘEAntidiskriminační zákon (Boučková, Havelková, Koldinská, Kühnová, Kühn, Whelanová)
Evropská úmluva o lidských právech (Kmec, Kosař, Kratochvíl, Bobek)
Listina základních práv a svobod (Husseini, Bartoň, Kokeš, Kopa a kol.)
Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (Vojtek, Bičák)
Soudní řád správní (Blažek, Jirásek, Molek, Pospíšil, Sochorová, Šebek)
Soudní řád správní (Jemelka, Podhrázký, Vetešník, Zavřelová, Bohadlo, Šuránek)
Soudní řád správní (Vopálka, Mikule, Šimůnková, Šolín)
Správní řád (Jemelka, Pondělíčková, Bohadlo)
Správní řád (Potěšil, Hejč, Rigel, Marek)
Ústava České republiky (Sládeček, Mikule, Suchánek, Syllová)
Vídeňská úmluva o diplomatických stycích (Andrášek)
Zákon o kontrole (Jemelka, Vetešník, Libosvár)
Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu (Šmejkal, Majerčík)
Zákon o obecně prospěšných společnostech (Deverová, Svejkovský, Adamec)
Zákon o Policii České republiky (Vangeli)
Zákon o právu shromažďovacím (Černý, Lehká)
Zákon o sdružování občanů (Černý)
Zákon o státním občanství České republiky (Körbl)
Zákon o Ústavním soudu (Filip, Holländer, Šimíček)

KNIHYDvojí občanství v českém právu (Emmert)
Kasační stížnost (Potěšil)
Správní právo. Obecná část (Hendrych a kol.)
Správní trestání z hlediska praxe a judikatury (Bohadlo, Potěšil, Potměšil)
Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie (Bobek, Bříza, Hubková)
Vzory úkonů a podání podle nového správního řádu (Šimek, Šromová)
Základní triáda správních žalob (Codl)