MODUL
Obce a kraje

Modul Správní právo – obce a kraje nabízí širokou paletu pramenů, včetně předpisu obcí a krajů, stavebního práva, a dalších zvláštních předpisů. Současně velmi pružně reaguje na změny v právní úpravě nastalé v důsledku všech provedených novelizací zákona.

V tomto modulu naleznete:

KOMENTÁŘEOdpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (Vojtek, Bičák)
Správní řád (Potěšil, Hejč, Rigel, Marek)
Zákon o krajích (Pospíšil, Těžký a kol.)
Zákon o obcích (Potěšil, Furek, Hejč, Chmelík, Rigel, Škop)
Zákon o obcích (obecní zřízení) (Vedral, Váňa, Břeň, Pšenička)
Zákon o obecní policii (Vetešník, Jemelka)
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých přestupcích (Jemelka, Vetešník)
Zákon o přestupcích a přestupkové řízení (Jemelka, Vetešník)
Zákon o svobodném přístupu k informacím (Furek, Rothanzl, Jirovec)
Živnostenský zákon (Solomonová, Balada, Kunštátová, Dickelt)

KNIHYMístní poplatky (Pelc)
Obecně závazné vyhlášky v praxi obcí (Furková, Veselý, Chodúr, Štěpánová)
Právo pro obce (Polčák, Průša, Svejkovský a kol.)
Tvorba obecně závazných vyhlášek (Furková, Matějková, Rosová)
Zánik odpovědnosti za přestupek (Grygar)