MODUL
Duševní vlastnictví
V modulu naleznete literaturu zabývající se nedostatky autorskoprávní ochrany počítačových programů, oblast mediálního práva, autorského zákona, zákona patentového či smluvních vzorů. Komentáře uznávaných odborníků na právo duševního vlastnictví budete mít vždy ihned po ruce.

V tomto modulu naleznete:

KOMENTÁŘEAutorský zákon (Telec, Tůma)
Autorský zákon (Chaloupková, Holý)
Mediální právo (Chaloupková, Holý, Urbánek)
Patentový zákon (Hartvichová, Chloupek a kol.)
Práva na označení a jejich vymáhání (Horáček, de Korver, Koutná, Biskupová)

KNIHYObchodní jméno jako předmět práva k průmyslovému vlastnictví (Pullmannová)
Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl (Šalomoun)
Patentové litigace s mezinárodním prvkem (Košík)
Pojmové znaky duševního vlastnictví (Telec)
Práva k průmyslovému vlastnictví (Horáček, Čada, Hajn)
Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví II. díl (Horáček, Macek, Biskupová)
Softwarové smlouvy (Sedláková, Tomek, Formanová, Čech, Hradský a kol.)
Velká kniha smluvních vzorů (Zoufalý, Munková a kol.)