MODUL
Trestní právo
Máme to štěstí, že největší odborníci na oblast trestního práva v čele se soudcem Ústavního soudu P. Šámalem spolupracují právě s C. H. Beck. Trestní zákoník, Trestní řád, časopis Trestněprávní revue, ale také další publikace, které najdete na seznamu níže, vytváří informační podporu, která v oblasti trestního práva nemá na trhu konkurenci – více než 23000 stran velkých a šedých komentářů, dalších 11 monografií a kompletní archiv nejčtenějšího trestněprávního časopisu na trhu. Pro odborníky na trestní právo neexistuje jiná volba.

  • Pro náročné máme i verzi PLUS
      Nový komentář trestního zákoníku kolektivu vedeného Filipem Ščerbou srozumitelně a čtivě odpovídá na otázky výkladu všech jeho ustanovení. Neomezuje se na pouhý přepis dosavadních interpretačních závěrů. Čtenářům nabízí i alternativní výklad a přináší “argumentační munici” pro případnou revizi dosavadní interpretace a aplikace zákoníku. Modul doplní komentář trestního řádu připravovaný pod vedením Daniela Prouzy. Oba komentáře budou v online verzi pravidelně aktualizovány, aby svým uživatelům zajistily informace o nejnovějším vývoji v oblasti trestního práva. Vedle nových komentářů oceníte i další publikace, ze kterých je nutné zmínit především populárního průvodce trestním procesem Trestní řízení z pohledu obhajoby od P. Vantucha, který se dlouhodobě řadí mezi naše nejoblíbenější tituly v oboru trestního práva.

      Nedílnou součástí modulů PLUS je také Ius Focus – zdroj zaměřený primárně na judikaturu.

V tomto modulu naleznete:

KOMENTÁŘEEvropský veřejný žalobce. Řízení o trestných činech proti finančním zájmům Evropské unie (Sotolář, Růžička)
Oběti trestných činů (Gřivna, Šámal, Válková a kol.)
Trestní odpovědnost právnických osob (Šámal, Dědič, Gřivna, Púry, Říha)
Trestní řád (Šámal a kol.)
Trestní zákon (Šámal, Púry, Rizman)
Trestní zákoník (Ščerba a kol.)
Trestní zákoník (Šámal a kol.)
Trestní zákoník (EZJ) (Prouza)
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (Hlavinová, Pilíková, Kabeš)
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých přestupcích (Jemelka, Vetešník)
Zákon o Policii České republiky (Vangeli)
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže (Šámal, Válková, Sotolář, Hrušáková, Šámalová)
Zákon o státním zastupitelství (Bradáčová a kol.)

KNIHYObhajoba obviněného (Vantuch)
Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám (Gřivna a kol.)
Právní pomoc v cizím státu v přípravném řízení trestním (Novotná)
Švýcarský trestní zákoník stav k 01. 01. 2014 (Kruk)
Trestání delikventní mládeže (Hulmáková)
Trestněprávní ochrana finančních zájmů Evropské unie (Sotolářová, Růžička, Sotolář)
Trestní odpovědnost obchodních společností a územních samosprávných celků (Vidrna, Dolanský)
Trestní právo daňové (Lichnovský, Vučka, Křístek)
Trestní řízení z pohledu obhajoby (Vantuch)
Trestní zákoník Rakouska - Spolkový zákon z 23. 01. 1974, ve znění novely č. 134/2013, stav 01. 01. 2014 (Kruk)
Trestní zákoník Spolkové Republiky Německo, stav 01. 01. 2014 (Kruk)
Übersetzung aus dem Tschechischen ins Deutsche Strafprozessordnung der Tschechischen Republik, Stand am 01. 01. 2014 (Kruk)
Úpadkové trestné činy v České republice (Púry)
Zaměstnanci v objektivu kamer (Vidrna, Koudelka)

Přesvědčte se sami
I tento modul můžete bez omezení testovat 14 dní zcela zdarma.