MODUL
Obchodní korporace
Po rekodifikaci civilního práva se nosným titulem stal komentář nového Zákona o obchodních korporacích. Unikátním zdrojem aktuálních informací je stále populárnější časopis Obchodněprávní revue, který abonenti v tomto modulu najdou i s kompletním archivem. Podstatné doplnění pak představují populární monografie k akciovým společnostem, družstvům či společnostem s ručením omezeným, které C. H. Beck v knižní podobě opakovaně vydává již řadu let.
  • Pro náročné máme i verzi PLUS
      Do rozšířené verze počítáme se zcela novým komentářem zákona o obchodních korporacích připravovaným autorským kolektivem pod vedením J. Lokajíčka. Inspirován svým protějškem – komentářem k občanskému zákoníku – je koncipován jako komentář psaný pro právní praxi. Zabývá se rovněž výkladovými problémy, které jednoznačné či ustálené řešení zatím nemají. Pro rychlejší orientaci v problematice se vyplatí jako „komentář první volby“ použít komentář, který je v online verzi pravidelně aktualizován. Druhým titulem, který bude pravidelně aktualizován, je komentář insolvenčního zákona P. Sprinze, T. Jirmáska, O. Řeháčka, M. Vrby, H. Zoubka a dalších autorů. Ti připravili komentář s důrazem na maximální praktičnost a přehlednost výkladů. Jeho první aktualizace navíc obšírně reaguje na legislativní změny, které přinesla epidemie koronaviru.

      Nedílnou součástí modulů PLUS je také Ius Focus – zdroj zaměřený primárně na judikaturu.

V tomto modulu naleznete:

KOMENTÁŘEInsolvenční zákon (Sprinz, Jirmásek, Řeháček, Vrba, Zoubek a kol.)
Insolvenční zákon (Moravec, Kotoučová a kol.)
Obchodní zákoník (Štenglová, Plíva, Tomsa a kol.)
Zákon o nabídkách převzetí (Havel, Pihera)
Zákon o obchodních korporacích (Štenglová, Havel, Cileček, Kuhn, Šuk)
Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev (Bílá, Havel, Kuhn, Štenglová a kol.)
Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (Dědič, Havel, Jindřich, Štenglová a kol.)
Živnostenský zákon (Solomonová, Balada, Kunštátová, Dickelt)

KNIHY2023: Start preventivní restrukturalizace. Nová šance pro podnikatele, nebo velký problém pro věřitele? (Schönfeld, Kuděj, Havel, Sprinz a kol.)
Akciové společnosti (Štenglová, Dědič, Lasák, Pihera, Lála, Josková)
Druhy podílů v kapitálových společnostech (Lála)
Družstevní právo (Dvořák)
Likvidace obchodních společností (Josková, Pravdová, Zachardová)
Loajalita a péče řádného hospodáře v akciové společnosti (Mancelová)
Náhrada škody v obchodních vztazích a možnosti její smluvní limitace (Šilhán)
Právní postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti (Štaňko)
Preventivní restrukturalizace: Revoluce v oblasti sanací podnikatelských subjektů (Schönfeld, Kuděj, Havel, Sprinz a kol.)
Prolomení majetkové samostatnosti kapitálových společností (Lokajíček)
Skuteční majitelé a vlastnické struktury právnických osob a svěřenských fondů (Vondráček)
Společnost s ručením omezeným (Bartošíková, Štenglová)
Správa a řízení obchodní korporace v hrozícím úpadku (Dohnal)
Valné hromady společností s ručením omezeným (Holejšovský)
Velká kniha smluvních vzorů (Zoufalý, Munková a kol.)
Vzory zakládacích dokumentů, právních jednání ve vztahu k obchodním korporacím (Svejkovský, Kabelková a kol.)
Základní kapitál a ochrana věřitelů při jeho rozdělování (Kovaříček)

Přesvědčte se sami
I tento modul můžete bez omezení testovat 14 dní zcela zdarma.