MODUL
Zvláštní předpisy
Pro rychlé a efektivní zpracování všech případů z oblasti správního práva – zvláštní předpisy, nabízí modul přístup ke komentářům k ochraně osobních údajů, ochraně ovzduší nebo speciálnímu praktickému průvodci GDPR v kostce.
V tomto modulu naleznete:

KOMENTÁŘEEnergetický zákon (Zdvihal, Svěráková, Med, Osadská a kol.)
Lesní zákon (Flora, Staněk, Průchová)
Mediální právo (Chaloupková, Holý, Urbánek)
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (Uřičař, Rámiš a kol.)
Ochrana před škodlivými vlivy tabáku, alkoholu a návykových látek (Vetešník, Jemelka)
Školský zákon (Rigel, Bahýľová, Moravec, Puškinová, Kudrová)
Zákon o církvích a náboženských společnostech (Kříž)
Zákon o elektronických komunikacích (Vlachová)
Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 (Hejč, Svoboda)
Zákon o ochraně osobních údajů (Kučerová, Nováková, Foldová, Nonnemann, Pospíšil)
Zákon o ochraně ovzduší (Morávek, Tomášková, Bernard, Vícha)
Zákon o ochraně oznamovatelů (Vlachová, Dědina, Flanderková Šlejharová, Šveřepová)
Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (Sova, Bendová, Frančík)
Zákon o podporovaných zdrojích energie (Šikola, Stehlík, Obůrka a kol.)
Zákon o pozemních komunikacích (Košinárová)
Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (tiskový zákon) a předpisy související (Chaloupková)
Zákon o právu na digitální služby (Zajíček, Korbel, Kovář, Amler, Donát, Tomíšek, Oršulík)
Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a předpisy související (Chaloupková, Holý)
Zákon o provozu na pozemních komunikacích (Kovalčíková, Štandera)
Zákon o službě vojáků v záloze (Andrášek, Drážďanský)
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí (Rogalewiczová, Cilečková, Kapitán, Doležal a kol.)
Zákon o veřejných výzkumných institucích (Kaplan, Sojková)
Zákon o zpracování osobních údajů (Vlachová, Maisner)

KNIHYGDPR v kostce (C. H. Beck)
Honitba. Tvorba a využití (Holý)
Právní regulace kybernetické bezpečnosti a její meze (Ramešová)
Veřejnoprávní regulace podnikání v energetice (Košťál)
Zbraně a střelivo (Bartošek, Bačkovská)