MODUL
Daňové právo
Šedé komentáře, mezi jejichž hlavní autory patří V. Pelc, R. Ondrýsek nebo O. Lichnovský, poskytují právníkům jistotu ve světě neustále se měnící daňové legislativy. Rozsahem menší modul, kde jsou komentáře doplněny články z odborných časopisů.
V tomto modulu naleznete:

KOMENTÁŘEDaň darovací (Pelc)
Daň z převodu nemovitostí (Pelc)
Daně z příjmů (Pelc)
Daňový řád (Lichnovský, Ondrýsek a kol.)
Zákon o dani z přidané hodnoty (Novotná, Olšanský)

KNIHYDaň z příjmů fyzických osob 2010 (Macháček)
Daňová kontrola v širších souvislostech (Zatloukal)
Daňové odpisy (Pelc)
Daňové podmínky působení neziskových subjektů (Pelc)
Daňové řízení (Novotná, Jordanovová, Krupičková, Šotník)
Finanční právo (Bakeš, Karfíková, Kotáb, Marková a kol.)
Náklady na výzkum a vývoj jako položka odčitatelná od základu daně (Rydval)
Opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem (Kappel)
Průvodce daňovým řízením se vzory podání (Lichnovský, Kajnar, Kajnarová, Rydval)