MODUL
Finanční právo
Modul Beck-online Finanční právo Vás přehledně seznámí se všemi aktualitami a náležitostmi této oblasti. Autoři jednotlivých publikací poukazují na zvláštní ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o obchodních korporacích, zákona o dluhopisech či také na zrušené předpisy, zákon o cenných papírech či občanský a obchodní zákoník, které ještě řadu let budou upravovat vztahy založené za jejich účinnosti. Vedle toho neopomíjí ani evropskou legislativu, jež stále častěji cílí do oblasti cenných papírů.
V tomto modulu naleznete:

KOMENTÁŘECenné papíry v novém občanském zákoníku (Marek, Ježek)
Zákon o bankách (Pihera, Smutný, Sýkora)
Zákon o bankách (Smutný, Pihera, Sýkora, Cuník)
Zákon o distribuci pojištění a zajištění (Ježdík, Beran, Pěnčíková)
Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu (Šmejkal, Majerčík)
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (Tvrdý, Vavrušková)
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (Hlavinová, Pilíková, Kabeš)
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a předpisy související (Tvrdý, Bártová)
Zákon o platebním styku (Beran, Doležalová, Strnadel, Štěpánová)
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu (Husták, Cetlová, Doležalová, Franěk, Smutný, Šovar)
Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a předpisy související (Škopová, Musilová, Krupičková)
Zákon o prověřování zahraničních investic (Kupčík, Dufková, Švec)
Zákon směnečný a šekový (Kovařík)
Zákon směnečný a šekový (Kovařík)
Zákon směnečný a šekový (Kovařík)

KNIHYBail-in a ochrana vlastnického práva (Vojtek)
Banking & Finance. Všeobecná praxe (Vojtko, Hurych, Jíně, Vybíral, Felgr a kol.)
Daňové řízení (Novotná, Jordanovová, Krupičková, Šotník)
Finanční právo (Bakeš a kol.)
Finanční právo (Bakeš a kol.)
Finanční právo (Bakeš, Karfíková, Kotáb, Marková a kol.)
Opatření AML v dohledu nad finančním trhem (Dražková)
Směnka a šek v České republice (Kovařík)
Směnka a šek v České republice (Kovařík)
Subjekty finančního trhu (Kurka, Paříková)
Tvorba a distribuce pojištění osob (Kult)