Ministerstvo financí předložilo dne 21. 6. Legislativní radě vlády návrh zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí. Novela zákona zjednodušuje kategorizaci pojišťovacích zprostředkovatelů, zvyšuje požadavky na odbornost a posiluje pravidla jednání se zákazníkem. Zároveň se do českého právního řádu zapracovává směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II).
 
Ze stávajících pěti kategorií zprostředkovatelů pojištění vzniknou nově jen kategorie dvě – samostatní zprostředkovatelé a vázaní zástupci. Toto členění na principu odpovědnosti odráží již zavedenou a osvědčenou regulatorní úpravu na kapitálovém trhu.
 
Předloha také zpřísňuje požadavky na odbornou způsobilost distributorů pojištění. Kvalifikace se bude univerzálně prokazovat složením odborné zkoušky, kterou přitom budou povinni podstoupit jak pojišťovací zprostředkovatelé, tak i přepážkoví zaměstnanci pojišťoven. Zkoušky budou nově zajišťovat pouze soukromé osoby, které k této činnosti získají akreditaci od České národní banky. Obsah zkoušky bude odvozen od zamýšlené produktové specializace uchazeče, přičemž se budou ověřovat jak jeho odborné znalosti, tak i dovednosti. Jedním z pilířů novely je také úprava pravidel jednání se zákazníkem. Ta směřuje především k vyššímu standardu odborné péče a zlepšení informovanosti zákazníka o nabízené pojistné službě i osobě distributora.
 
Novela upravuje rovněž přípustný způsob a rozsah uplatňování některých distribučních nákladů pojišťoven na zákaznících (tzv. počátečních nákladů životního pojištění se zhodnocující se složkou), které v současnosti představují pro pojišťovny hlavní zdroj zprostředkovatelských provizí.
 
Účinnost nové právní úpravy se očekává k 1. 1. 2013.