Vláda schválila analýzu problematiky odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Stávající úprava z roku 1992 by měla být do budoucna nahrazena novým zákonem, který by zakotvil odpovědnost zaměstnavatelů za případnou škodu vzniklou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online.