I čtvrtý pokus rozšířit pravomoc Nejvyššího kontrolního úřadu o kontrolu obcí a krajů selhal. Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online.