Senát Parlamentu schválil návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů. Novela má za cíl zabránit korumpování stran prostřednictvím soukromého dárcovství, omezit výdaje na volební kampaně a zprůhlednit financování stran a obchodních společností s nimi spojených. Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online.