Vláda na svém zasedání dne 29. 8. schválila další část reformy českého zdravotnictví. Jedná se o nařízení vlády o časové a místní dostupnosti, věcný záměr zákona o univerzitních nemocnicích a Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2012–2014. Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online.