Ministři financí a vnitra předložili vládě analýzu k vytvoření nových pravidel pro obsazování funkcí ve státních podnicích. Vláda také projednala dne 25. 7. podmínky pro jejich odměňování a zveřejňování tohoto postupu na internetu.

Zástupci státu či územních samospráv mají být do orgánů státních, polostátních či městských podniků vybíráni na základě své odbornosti. Pravidla by měla také vymezovat, jaké kvalifikační či osobnostní nároky budou na uchazeče o funkci kladeny. Veškeré změny v kritériích by pak musely být zveřejněny. Cílem návrhu, který vyplývá z vládní protikorupční strategie, je omezení klientelismu a nepotismu při obsazování funkcí ve vedení podniků, jejich dozorčích radách či představenstvech.

Nová pravidla se mají vztahovat na všechny podniky a obchodní společnosti, v nichž má stát či územní samosprávný celek podíl, a to včetně jejich dceřiných společností. Ministerstva a územní samosprávné celky mají do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona zveřejnit seznam dotčených podniků a obchodních společností. U každého státního podniku a u každé obchodní společnosti mají navíc uvést charakteristiku jednotlivých funkcí, kterých se výběr týká.

Do materiálu obsahujícího legislativní, organizační, systémová a další opatření mají být zahrnuta také pravidla pro zveřejňování veškerých pravidel hodnocení kandidátů na internetu, a to na Portálu veřejné správy. Výběr konkrétního odborníka pak musí být náležitě odůvodněn.

Samosprávy mají být podle předkládaného návrhu povinny vypracovat a zveřejnit též zásady odměňování členů představenstev, členů dozorčích rad nebo jednatelů obchodních společností s majetkovou účastí územních samosprávných celků.

Paragrafované znění zákona má být vypracováno do konce letošního září.