Po zvolení Roberta Fremra soudcem Mezinárodního trestního soudu v Haagu a zvolení Pavla Šturmy členem Komise pro mezinárodní právo bude mít Česká republika zastoupení rovněž u Zvláštního tribunálu pro Libanon. K 15. lednu 2013 se ujme funkce soudkyně odvolacího senátu Ivana Hrdličková. Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online.