Reforma správy daní vstoupila v účinnost k 1. 1. 2013.

Nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České republiky dne 1. 1. 2013 došlo k zásadní reorganizaci daňové správy. Kompetenci stávajících územních finančních orgánů převezmou orgány Finanční správy.

Ze stávajících 199 finančních úřadů se stala územní pracoviště celkem 14 krajských finančních ředitelství. Zcela nově vzniklo Odvolací finanční ředitelství se sídlem v Brně.

V této souvislosti dochází též ke změně čísel účtů pro platbu daní.

Změna působnosti se již v lednu dotkne zejména poplatníků daně z nemovitosti.