Senátoři zamítli poslaneckou verzi senátního návrhu novely jednacího řádu.

Dne 13. 3. 2013 Senát zamítl senátní návrh novely zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.Původní verze senátního návrhu zákona obsahovala několik dílčích změn, jejichž cílem bylo zlepšit zákonodárný proces. Jejich obsahem byla:
– povinnost v důvodové zprávě zhodnotit alternativy a odhad dopadů na výdaje právnických a fyzických osob,
– úprava postupu přezkoumávání náležitostí návrhu zákonů,
– povinnost pozměňovací návrh podat s odůvodněním a dalšími náležitostmi,
– omezení možnosti podat komplexní pozměňovací návrh pouze garančním výborem,
– možnost po přijetí pozměňovacích návrhů přerušit třetí čtení minimálně na 24 hodin,
– možnost navrhovatele vzít svůj návrh zpět až do konečného hlasování v Poslanecké sněmovně (podle stávající úpravy lze pouze do ukončení druhého čtení).Pozměňovací návrhy přijaté Poslaneckou sněmovnou však všechny body senátního návrhu odstranily a přijaly body zcela nové, mezi nimi zejména:
– snížení počtu poslanců potřebných k vytvoření nového poslaneckého klubu v průběhu volebního období z deseti na šest (případ strany LIDEM, která jich má osm),
– možnost sloučení rozpravy ke dvěma nebo více bodům pořadu,
– novou úpravu doplňování pořadu schůze sněmovny.

Návrh se tedy opět vrací do Poslanecké sněmovny.

Navazující senátní návrh novely zákona o jednacím řádu Senátu byl dne 8. 2. 2013 Poslaneckou sněmovnou schválen bez pozměňovacích návrhů. Aktuálně o něm jedná ústavně-právní výbor Senátu.