Ministerstvo dopravy předloží vládě ke schválení novelu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Novela přinese přepracování úpravy provozování taxislužby, které má za cíl zjednodušení a zpřehlednění práv a povinností při podnikatelské přepravě osob malými vozidly, ztížení obcházení zákonných povinností a páchání protiprávní činnosti.  Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online.