Platný zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povoláních a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů je účinný od 1. 4. 2004. a stále častěji se stává předmětem kritiky pro nepřehlednost pramenící z osmi novelizací. Ministerstvo zdravotnictví proto vypracovalo nový zákon. Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online.