Duševní vlastnictví

CHCI BECK-ONLINE VYZKOUŠET
KOMENTÁŘEAutorský zákon (Chaloupková, Holý)
Autorský zákon (Telec, Tůma)
Mediální právo (Chaloupková, Holý, Urbánek)
Patentový zákon (Chloupek, Hartvichová a kol.)
Práva na označení a jejich vymáhání (Horáček, Biskupová, de Korver)

KNIHYOchrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl (Šalomoun)
Pojmové znaky duševního vlastnictví (Telec)
Práva k průmyslovému vlastnictví (Horáček, Čada, Hajn)
Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví II. díl (Horáček, Macek, Biskupová)
Velká kniha smluvních vzorů (Zoufalý, Munková a kol.)