Finanční právo

CHCI BECK-ONLINE VYZKOUŠET
KOMENTÁŘECenné papíry v novém občanském zákoníku (Marek, Ježek)
Zákon o bankách (Smutný, Pihera, Sýkora, Cuník)
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (Tvrdý, Vavrušková)
Zákon o platebním styku (Beran, Doležalová, Strnadel, Štěpánová)
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu (Husták, Šovar, Franěk, Smutný, Cetlová, Doležalová)
Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a předpisy související (Škopová, Musilová, Krupičková)
Zákon směnečný a šekový (Kovařík)

KNIHYBail-in a ochrana vlastnického práva (Vojtek)
Daňové řízení (Novotná, Jordanovová, Krupičková, Šotník)
Finanční právo (Bakeš, Karfíková, Kotáb, Marková a kol.)
Směnka a šek v České republice (Kovařík)
Subjekty finančního trhu (Kurka, Paříková)