Justiční a procesní právo

Mezi nejúspěšnější tituly v produkci C. H. Beck patří tradičně šedé a dnes už i velké komentáře k OSŘ. Nechybí na stole snad žádného soudce či advokáta. Společně s komentáři k Exekučnímu řádu, Notářskému řádu a Insolvenčnímu zákonu a dalšími tituly tvoří jeden z nejpopulárnějších modulů v naší nabídce.

CHCI BECK-ONLINE VYZKOUŠET
KOMENTÁŘEOběti trestných činů (Gřivna, Šámal, Válková a kol.)
Trestní odpovědnost právnických osob (Šámal, Dědič, Gřivna, Púry, Říha)
Trestní řád I, II, III (Šámal a kol.)
Trestní zákon (Šámal, Púry, Rizman)
Trestní zákoník (Šámal a kol.)
Trestní zákoník (EZJ) (Prouza)
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (Tvrdý, Vavrušková)
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých přestupcích (Jemelka, Vetešník)
Zákon o Policii České republiky (Vangeli)
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže (Šámal, Válková, Sotolář, Hrušáková, Šámalová)

KNIHYObhajoba obviněného (Vantuch)
Právní pomoc v cizím státu v přípravném řízení trestním (Novotná)
Švýcarský trestní zákoník stav k 01. 01. 2014 (Kruk)
Trestní zákoník Rakouska - Spolkový zákon z 23. 01. 1974, ve znění novely č. 134/2013, stav 01. 01. 2014 (Kruk)
Trestní zákoník Spolkové Republiky Německo, stav 01. 01. 2014 (Kruk)
Übersetzung aus dem Tschechischen ins Deutsche Strafprozessordnung der Tschechischen Republik, Stand am 01. 01. 2014 (Kruk)