Obce a kraje

CHCI BECK-ONLINE VYZKOUŠET
KOMENTÁŘEOdpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (Vojtek, Bičák)
Správní řád (Potěšil, Hejč, Rigel, Marek)
Zákon o obcích (Potěšil, Furek, Hejč, Chmelík, Rigel, Škop)
Zákon o obcích (obecní zřízení) (Vedral, Váňa, Břeň, Pšenička)
Zákon o obecní policii (Vetešník, Jemelka)
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých přestupcích (Jemelka, Vetešník)
Zákon o přestupcích a přestupkové řízení (Jemelka, Vetešník)
Zákon o svobodném přístupu k informacím (Furek, Rothanzl, Jirovec)
Živnostenský zákon (Kunštátová, Solomonová, Dickelt, Balada)

KNIHYMístní poplatky (Pelc)
Tvorba obecně závazných vyhlášek (Furková, Matějková, Rosová)