Obchodní korporace

Po rekodifikaci civilního práva se nosným titulem stal komentář nového Zákona o obchodních korporacích.

Unikátním zdrojem aktuálních informací je stále populárnější časopis Obchodněprávní revue, který abonenti v tomto modulu najdou i s kompletním archivem. Podstatné doplnění pak představují populární monografie k akciovým společnostem, družstvům či společnostem s ručením omezeným, které C. H. Beck v knižní podobě opakovaně vydává již řadu let.

Nejnovější články v moduluVláda na svém jednání dne 26. 9. 2018 schválila návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů (usn. č. 600). Důvodem předložení návrhu je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/828 ze dne 17. 5. 2017, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů.
Zaměstnanecké svěřenské fondy mohou pro řadu zaměstnavatelů představovat zajímavou alternativu bonusových programů pro jejich zaměstnance. Mohou pomáhat zvyšovat jejich pracovní motivaci prostřednictvím čerpání určitých plnění z pozice zaměstnanců jako osob obmyšlených ze zaměstnaneckého svěřenského fondu. S ohledem na stávající právní úpravu se tak zaměstnavatelům nabízí možnost vcelku flexi ...

Knihovna pro oblast obchodního práva:

  Error parsing: Query returned empty response