OBCHODNÍ KORPORACE

Po rekodifikaci civilního práva se nosným titulem stal komentář nového Zákona o obchodních korporacích. Unikátním zdrojem aktuálních informací je stále populárnější časopis Obchodněprávní revue, který abonenti v tomto modulu najdou i s kompletním archivem. Podstatné doplnění pak představují populární monografie k akciovým společnostem, družstvům či společnostem s ručením omezeným, které C. H. Beck v knižní podobě opakovaně vydává již řadu let.

Co navíc přináší verze PLUS

Do rozšířené verze počítáme se zcela novým komentářem zákona o obchodních korporacích připravovaným autorským kolektivem pod vedením J. Lokajíčka. Inspirován svým protějškem – komentářem k občanskému zákoníku – je koncipován jako komentář psaný pro právní praxi. Zabývá se rovněž výkladovými problémy, které jednoznačné či ustálené řešení zatím nemají. Pro rychlejší orientaci v problematice se vyplatí jako „komentář první volby“ použít komentář, který je v online verzi pravidelně aktualizován. Druhým titulem, který bude pravidelně aktualizován, je komentář insolvenčního zákona P. Sprinze, T. Jirmáska, O. Řeháčka, M. Vrby, H. Zoubka a dalších autorů. Ti připravili komentář s důrazem na maximální praktičnost a přehlednost výkladů. Jeho první aktualizace navíc obšírně reaguje na legislativní změny, které přinesla epidemie koronaviru.

Nedílnou součástí modulů PLUS je také Ius Focus – zdroj zaměřený primárně na judikaturu.

CHCI BECK-ONLINE VYZKOUŠET
MÁM ZÁJEM O CENOVOU NABÍDKU
KOMENTÁŘE

500 - Internal server error.

There is a problem with the resource you are looking for, and it cannot be displayed.

KNIHY

500 - Internal server error.

There is a problem with the resource you are looking for, and it cannot be displayed.

 

Z ČASOPISŮ C. H. BECK

Právní rozhledy, Soudní rozhledy, Obchodněprávní revue, Trestněprávní revue

500 - Internal server error.

There is a problem with the resource you are looking for, and it cannot be displayed.

IUS FOCUS VE VERZI PLUS

Judikaturu pro vás vybírají a komentují:
Mgr. Jiří Kunášek, Senior advokát v Havel&Partners
Mgr. Petr Sprinz, Ph.D., LL.M., advokát a vedoucí restrukturalizační praxe pražské kanceláře Allen&Overy
Více o Ius Focus >>

500 - Internal server error.

There is a problem with the resource you are looking for, and it cannot be displayed.