Správní a ústavní právo

Nejnovější články v modulu

Jednou z dimenzí imunity členů Parlamentu je právo poslanců a senátorů odepřít svědectví o skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s výkonem svých mandátů, zaručené i po skončení mandátu, zakotvené v čl. 28 Ústavy. Tato část záruk nezávislosti Parlamentu a jeho členů stojí spíše mimo obvyklou pozornost věnovanou tzv. poslanecké imunitě. To však neznamená, že by byla bez zajímavosti a  ...
Institut postmortální ochrany svým rozsahem pokrývá rozličné zásahy do piety zemřelého. Předmětem ochrany není jen samotná pieta zemřelého, nýbrž i pietní místo, zdravotnická dokumentace či jeho tvůrčí projevy. Stejně jako obecná ochrana osobnosti, i postmortální ochrana má své meze. Při vzájemném vyvažování dvou a více zájmů musí někdy ustoupit jinému soukromému nebo dokonce veřejnému zájmu.
Počítačové programy jsou dnes již rozšířené po celém světě. Bez nadsázky lze říci, že s nějakým počítačovým programem se setkáváme každý den. Tomu by měla odpovídat i jejich právní ochrana. V současné době jsou počítačové programy v českém autorském právu chráněny jako dílo literární. Je však taková ochrana dostatečná?
Postmortální ochrana doznala v souvislosti s rekodifikací soukromého práva několik zásadních změn. Nejvýznamnější změnou je bezpochyby rozšíření okruhu aktivně legitimovaných osob, které se mohou se svými nároky domáhat ochrany piety zemřelého. Zákon totiž uvádí, že vystoupit na ochranu piety zemřelého může jeho osoba blízká, což je oproti předchozí právní úpravě jistě velký krok dopředu. Výz ...
Z ústavněprávního hlediska je právo na zákonného soudce garancí zachování takových hodnot, jakými jsou například právní jistota, důvěra v soudní moc či nezávislost soudů a soudců. Za tímto účelem musí být nastavena pravidla při určení, který soud a v jakém složení bude rozhodovat, tj. který soudce bude tím zákonným. Tento požadavek je dnes naplněn prostřednictvím zákona o soudech a soudcích a ...

Knihovna pro oblast správního a ústavního práva:

Knihovna

Error parsing: Query returned empty response