Stavební právo

CHCI BECK-ONLINE VYZKOUŠET
KOMENTÁŘEStavební zákon (Machačková a kol.)
Stavební zákon - komentář (Potěšil, Roztočil, Hrůšová, Lachmann)
Zákon o ochraně přírody a krajiny (Miko, Borovičková a kol.)
Zákon o ochraně přírody a krajiny (Vomáčka, Knotek, Konečná, Hanák, Dienstbier, Průchová)
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (Bahýľová, Kocourek, Vomáčka)
Zákon o vodovodech a kanalizacích (Nohejl, Žaludová a kol.)

KNIHYLegalizace staveb (Lalík)
Sousedské spory dle stavebního zákona a jejich řešení v praxi (Lalík)