Trestní právo

Máme to štěstí, že největší odborníci na oblast trestního práva v čele s předsedou Nejvyššího soudu P. Šámalem spolupracují právě s C. H. Beck. Trestní zákoník, Trestní řád, časopis Trestněprávní revue, ale také další publikace, které najdete na seznamu níže, vytváří informační podporu, která v oblasti trestního práva nemá na trhu konkurenci – více než 23 000 stran velkých a šedých komentářů, dalších 11 monografií a kompletní archiv nejčtenějšího trestněprávního časopisu na trhu. Pro odborníky na trestní právo neexistuje jiná volba.

Nejnovější články v modulu

Jednou z dimenzí imunity členů Parlamentu je právo poslanců a senátorů odepřít svědectví o skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s výkonem svých mandátů, zaručené i po skončení mandátu, zakotvené v čl. 28 Ústavy. Tato část záruk nezávislosti Parlamentu a jeho členů stojí spíše mimo obvyklou pozornost věnovanou tzv. poslanecké imunitě. To však neznamená, že by byla bez zajímavosti a  ...
S účinností od 1. července 2016 se Slovensko připojilo k dalším evropským státům, které do svého právního řádu zakotvily trestní odpovědnost právnický osob. Co do právní úpravy této trestní odpovědnosti zvítězil nakonec model tzv. pravé trestní odpovědnosti právnických osob, podle níž lze právnickou osobu postihnout i tehdy, nezjistí-li se konkrétní fyzická osoba, která čin spáchala. Základní ...

Knihovna pro oblast trestního práva:

Error parsing: Query returned empty response