TRESTNÍ PRÁVO

Máme to štěstí, že největší odborníci na oblast trestního práva v čele s předsedou Nejvyššího soudu P. Šámalem spolupracují právě s C. H. Beck. Trestní zákoník, Trestní řád, časopis Trestněprávní revue, ale také další publikace, které najdete na seznamu níže, vytváří informační podporu, která v oblasti trestního práva nemá na trhu konkurenci – více než 23000 stran velkých a šedých komentářů, dalších 11 monografií a kompletní archiv nejčtenějšího trestněprávního časopisu na trhu. Pro odborníky na trestní právo neexistuje jiná volba.

CHCI BECK-ONLINE VYZKOUŠET
MÁM ZÁJEM O CENOVOU NABÍDKU
KOMENTÁŘEOběti trestných činů (Gřivna, Šámal, Válková a kol.)
Trestní odpovědnost právnických osob (Šámal, Dědič, Gřivna, Púry, Říha)
Trestní řád I, II, III (Šámal a kol.)
Trestní zákon (Šámal, Púry, Rizman)
Trestní zákoník (Šámal a kol.)
Trestní zákoník (EZJ) (Prouza)
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (Tvrdý, Vavrušková)
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých přestupcích (Jemelka, Vetešník)
Zákon o Policii České republiky (Vangeli)
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže (Šámal, Válková, Sotolář, Hrušáková, Šámalová)

KNIHYObhajoba obviněného (Vantuch)
Právní pomoc v cizím státu v přípravném řízení trestním (Novotná)
Švýcarský trestní zákoník stav k 01. 01. 2014 (Kruk)
Trestní zákoník Rakouska - Spolkový zákon z 23. 01. 1974, ve znění novely č. 134/2013, stav 01. 01. 2014 (Kruk)
Trestní zákoník Spolkové Republiky Německo, stav 01. 01. 2014 (Kruk)
Übersetzung aus dem Tschechischen ins Deutsche Strafprozessordnung der Tschechischen Republik, Stand am 01. 01. 2014 (Kruk)