Poškození budou osvobozeni od soudních poplatků.

Dne 10. 5. 2013 Poslanecká sněmovna již v prvním čtení schválila vládní návrh novely zákona o soudních poplatcích reagující na lednovou amnestii prezidenta republiky (č. 1/2013 Sb.).

Cílem návrhu je napravit nerovný přístup k poškozeným, kteří uplatnili nárok v trestním řízení, aniž by je tížila povinnost zaplatit soudní poplatek, a těm, kteří byli z důvodu zastavení trestního stíhání pro prezidentskou milost nebo amnestii se svým nárokem odkázáni na řízení ve věcech občanskoprávních.

Podle návrhu bude od soudních poplatků osvobozen navrhovatel v řízení o náhradě škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, který řádně uplatnil nárok v trestním řízení, které bylo zastaveno z důvodu rozhodnutí prezidenta republiky. Toto ustanovení se použije i zpětně na řízení zahájená po 1. 1. 2013. Již zaplacené soudní poplatky soudy vrátí.

Návrh míří do Senátu.