Poslanecká sněmovna v minulých dnech schválila změny, které umožní zavedení druhého pilíře důchodové reformy. Vedle tohoto zavedení návrh zákona přináší také stanovení způsobu, jakým bude docházet k výběru prostředků do tohoto pilíře.

Změny, které byly poslanci schváleny spočívají především v zavedení pojistného na důchodové spoření jako odvodu ve výši pěti procent z vyměřovacích základů pojistného na sociální zabezpečení u osob, které se rozhodnou do druhého pilíře vstoupit. Toto pojistné by dle návrhu mělo být převáděno na individuální účty klientů u penzijních společností, přičemž výběr tohoto pojistného bude svěřen Finanční správě ČR.

Současně návrh předpokládá dobrovolnost účasti ve druhém pilíři, přičemž rozhodnout se k účasti bude možné před dovršením 35 let věku, v případě vyššího věku ještě šest měsíců od okamžiku spuštění reformy. Rozhodnutí pak bude nevratné a účastník pojištění nebude moci do pilíře vstoupit, ale ani z něj vystoupit. Lidé, kteří do druhého pilíře vstoupí, budou svůj důchod dostávat ze dvou na sobě nezávislých zdrojů.

Pokud jde o současné důchodce, uvedený systém by se jich, dle předkladatele, neměl vůbec dotknout a měl by se tedy týkat výhradně dnešních čtyřicátníků a mladších.