Ministerstvo spravedlnosti v minulých dnech na svých internetových stránkách informovalo o dokončení projektu s názvem Efektivní justice – nástroje pro efektivní projektové řízení v resortu justice. Cílem projektu bylo zvýšení výkonnosti některých činností v justici, uspořit provozní náklady a v ideálním případě též zkrátit délky soudního řízení a ministerstvo v rámci projektu připravilo návrh akčního plánu zefektivnění justice. Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online.