Senát Parlamentu ČR vrátil dne 26. 10. s pozměňovacími návrhy zpět do Poslanecké sněmovny vládní návrh zákona o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů. Návrhem se ukončuje činnost Pozemkového fondu ČR a převádí jeho majetek a zbytková agenda na nově vzniklý Státní pozemkový úřad, který bude správním úřadem v celostátní působnosti ve věcech pozemkových úprav a restitucí. Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online.