Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR v minulých dnech opětovně projevila souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, který byl vetován prezidentem republiky. Poslanci tak nesouhlasili s námitkami prezidenta a návrh opětovně schválili.

Základní účelem návrhu zákona je především provedení implementace odpovídající právní úpravy na úrovni EU, která zavádí celou řadu nových prvků do oblasti energetické náročnosti budov a vydávání certifikátů energetické náročnosti budov. Současně by měl návrh zajistit v případě výstavby nových, případně rekonstrukce starších domů a jiných staveb, aby měly tyto stavby co nejnižší spotřebu energie, přičemž tedy zavádí celou řadu povinností pro stavebníky.

Právní úprava na úrovni EU zavádí dva nové pojmy a požadavky. Jedná se o pojem „nákladově optimální úroveň požadavků na energetickou náročnost“ a o pojem „budova s téměř nulovou spotřebou energie“. Prvním pojem je definován jako úroveň požadavků na energetickou náročnost budov, která vede k nejnižším nákladům na investice v oblasti energií, na údržbu a likvidaci v průběhu odhadovaného ekonomického životního cyklu, druhý pojem pak jako budovu, jejíž energetická náročnost určená podle přílohy I směrnice je velmi nízká.

Dále návrh zákona zavádí také tzv. povinné energetické štítky jednotlivých budov, povinnost zpracovat a předložit průkazy energetické náročnosti budov a jednotlivých bytů při jejich prodeji, výstavbě či rekonstrukci a dále povinné kontroly kotlů a rozvodů elektrické energie a klimatizačních systémů, a to každých 5 let. Návrh zavádí také energetické audity a posudky.

Úplné znění schválené právní úpravy je možné nalézt na internetových stránkách Poslanecké sněmovny.