Společnost s ručením omezeným
Podpora rychle, bezchybně a jednoduše

0
Vždy aktuálních interaktivních dokumentů
0
tematických okruhů pokrývajících vznik a fungování společnosti
0 %
Čas ušetřený při tvorbě dokumentů pro klienta
0
Návratnost nákladů do jednoho měsíce
Autorem vzorů je JUDr. Jiří Kunášek, specialista na právo obchodních společností

Existence společnosti s ručením omezeným je spojena s přijímáním rozhodnutí, ať už jednatelem, valnou hromadou (nebo mimo ni), či v jednočlenné společnosti jediným společníkem. Podíl v s. r. o. se může převádět či zastavit, také může být vtělen do kmenového listu. Vše uvedené, stejně jako samotné založení společnosti, znamená vytváření smluv, zápisů a dalších listin, o což se musí postarat právník. A s tím vším mu pomohou Interaktivní vzory.

MÁM O INTERAKTIVNÍ VZORY ZÁJEM

Zápisy
 • Rozhodnutí jediného společníka
 • Zápis z valné hromady
 • Listina přítomných na jednání valné hromady
 • Rozhodnutí jednatele
 • Zápis ze zasedání jednatelů
 • Zápis ze zasedání sboru jednatelů
Rozdělení zisku
 • Rozhodnutí jediného společníka
 • Pozvánka na valnou hromadu
 • Zápis z valné hromady (NÁHLED SMLOUVY K VYZKOUŠENÍ)
 • Návrh na rozhodnutí společníků mimo valnou hromadu
 • Vyjádření společníka k návrhu na rozhodnutí mimo valnou hromadu
 • Oznámení o rozhodnutí společníků mimo valnou hromadu
Střet zájmů
 • Oznámení o možném střetu zájmů
 • Rozhodnutí jediného člena dozorčí rady
 • Zápis ze zasedání dozorčí rady
 • Rozhodnutí jediného společníka
 • Pozvánka na valnou hromadu
 • Zápis z valné hromady
Převod podílu
 • Smlouva o převodu podílu
 • Pozvánka na valnou hromadu
 • Zápis z valné hromady
 • Návrh na rozhodnutí společníků mimo valnou hromadu
 • Vyjádření společníka k návrhu na rozhodnutí mimo valnou hromadu
 • Oznámení o rozhodnutí společníků mimo valnou hromadu
 • Smlouva o převodu kmenového listu
 • Rubopis kmenového listu
Cenné papíry
 • Kmenový list
Seznamy
 • Výpis ze seznamu společníků
Určení auditora
 • Rozhodnutí jediného společníka
 • Pozvánka na valnou hromadu
 • Zápis z valné hromady
 • Návrh na rozhodnutí společníků mimo valnou hromadu
 • Vyjádření společníka k návrhu na rozhodnutí mimo valnou hromadu
 • Oznámení o rozhodnutí společníků mimo valnou hromadu
Vznik a zánik funkce
 • Rozhodnutí jediného společníka
 • Pozvánka na valnou hromadu
 • Zápis z valné hromady
 • Čestné prohlášení
 • Oznámení o odstoupení z funkce
 • Návrh na rozhodnutí společníků mimo valnou hromadu
 • Vyjádření společníka k návrhu na rozhodnutí mimo valnou hromadu
 • Oznámení o rozhodnutí společníků mimo valnou hromadu
Záloha na zisk
 • Rozhodnutí jednatele
 • Zápis ze zasedání jednatelů
 • Zápis ze zasedání sboru jednatelů
Založení společnosti
 • Společenská smlouva
 • Čestné prohlášení
 • Rozhodnutí o sídle
 • Souhlas vlastníka s umístěním sídla
 • Prohlášení správce vkladu
Zastavení podílu
 • Smlouva o zřízení zástavního práva k podílu
 • Pozvánka na valnou hromadu
 • Zápis z valné hromady
 • Návrh na rozhodnutí společníků mimo valnou hromadu
 • Vyjádření společníka k návrhu na rozhodnutí mimo valnou hromadu
 • Oznámení o rozhodnutí společníků mimo valnou hromadu