Vláda ČR na svých internetových stránkách informovala o plnění Strategie vlády v boji proti korupci za období 4. čtvrtletí 2011 a 1. čtvrtletí 2012. Oblast boje proti korupci je v současné době v gesci Karolíny Peake.